Faculty of Biology

Change Font Size

Change Screen

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Tata Tertib Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap 2016/2017

TATA TERTIB
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GENAP 2016/2017

 1. Peserta ujian memasuki ruang ujian dengan tertib setelah dipersilakan oleh pengawas ujian;
 2. Peserta ujian tidak diperkenankan mengkuti ujian apabila terlambat hadir di ruang ujian 30 menit atau lebih;
 3. Peserta ujian membawa Kartu UAS Semester Genap 2016/2017 (dicetak dari SIA) yang akan ditandatangani oleh pengawas ujian pada saat ujian berlangsung;
 4. Peserta ujian tidak boleh membawa selain alat tulis yang akan digunakan untuk mengerjakan ujian, semua bawaan ujian termasuk kotak alat tulis dan alat komunikasi harus ditinggalkan ditempat yang telah ditentukan oleh pengawas ujian;
 5. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian (missal ke toilet);
 6. Peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian karena alasan apapun dianggap telah menyelesaikan pekerjaan ujian dan tidak diperkenankan kembali ke ruang ujian;
 7. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir ujian yang diedarkan oleh pengawas ujian;
 8. Peserta ujian tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketenangan suasana ujian;
 9. Peserta ujian tidak dibenarkan melakukan kecurangan, apabila ada peserta ujian yang terbukti melakukan kecurangan, maka pengawas ujian akan mencatatnya di dalam berita acara ujian dan bila perlu meminta peserta ujian tersebut untuk meninggalkan ruang ujian;
 10. Hasil pekerjaan ujian dibiarkan terletak dikursi masing-masing peserta ujian dan pengawas ujian akan menganbil hasil pekerjaan tersebut;
 11. Peserta ujian wajib meninggalkan ruang ujian dengan tertib ketika ujian berakhir atau ketika peserta ujian telah menyelesaikan ujian;
 12. Ketentuan lain yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

 

Tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

 

Purwokerto, 6 Juli 2017
Wakil Dekan Bidang Akademik,
ttd
Dr. Hendro Pramono, MS.
NIP. 19590722 198601 1 001

 

 

Tata tertib UAS Genap 2016/2017 dapat diunduh di sini.

 

You are here