Fakultas Biologi

Change Font Size

Change Screen

Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Kandungan Fenol Nilam pada Media yang terpapar Logam Berat dengan Pemberian Asam Humat

JudulKandungan Fenol Nilam pada Media yang terpapar Logam Berat dengan Pemberian Asam Humat
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2016
AuthorsProklamasiningsih E, Budisantoso I, Kamsinah
Conference NameKontribusi Akademisi dalam Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan
Date Published02/2016
PublisherUniversitas Brawijaya
Conference LocationGedung Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang
Keywordsasam humat, Fenol, logam berat, nilam (Pogostemon cablin Benth)
Abstract

Fenol adalah golongan senyawa yang terdapat dalam minyak nilam dan dapat dijadikan sebagai indikator kualitas nilam (Pogostemon cablin Benth). Kualitas minyak nilam serta parameter pertumbuhan tanaman dapat dijadikan sebagai indikator dari tanggapan tanaman yang budidayakan pada media yang tercemar logam. Penelitian mengenai Kandungan Fenol Nilam pada Media yang terpapar logam berat dengan pemberian Asam Humat bertujuan untuk (1) mengkaji pengaruh logam berat dan asam humat serta interaksinya terhadap pertumbuhan dan kandungan fenol (2) mengetahui konsentrasi asam humat yang dapat meningkatkan kandungan fenol pada media yang terpapar logam. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah logam berat (Cddan PbN03) masing-masing dengan konsentrasi 0 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm dan 100 ppm. Faktor kedua adalah konsentrasi asam humat terdiri atas 4 macam, yaitu : 0 ppm, 6000 ppm, 12000 ppm dan 18000 ppm. Parameter yang diamati adalah konsentrasi fenol tanaman. Pemberian logam berat dan asam humat berpengaruh terhadap konsentrasi fenol tanaman. Penggunaan asam humat dengan konsentrasi 12000 ppm dapat meningkatkan konsentrasi fenol daun pada media tanam yang terpapar logam berat sampai konsentrasi 750 ppm.

SisipanUkuran
Kandungan Fenol NIlam pada Media yang Terpapar Logam Berat-.pdf196.89 KB